A non-series of Platinum & Palladium print : An untitled prints

Ink & Lion Café -

Ended 28 February 2018
Free
Ink & Lion Café

เนื้อหานิทรรศการ

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงมุมมองในการอัด ขยาย ภาพด้วยการทำมือ เน้นไปที่ Platinum printing เพื่อให้เห็นว่าวิธีการอัดนั้นมีความสำคัญในการถ่ายภาพมากเท่าเทียมกับขั้นตอนการถ่าย (input and output) 

การอัดภาพด้วยขั้นตอน Platinum palladium print มีความพิเศษด้านการเก็บรักษาระยะยาวและความโดนเด่นด้านโทนของศิลปินแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน การนำเสนอวิธีการอัดนี้เพื่อให้คนเข้าใจว่าความสวยงามของการผลิตงานศิปละไม่ได้มีแค่เพียง silver gelatine print เท่านั้น

วิธีการอัดในยุคสมัยนี้อาจจะเห็นว่าใกล้ตัวคือการทำ Digital printing หรือการเข้าแลปอัดภาพเพื่อให้ได้งานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ขั้นตอนการอัดภาพอื่นๆ หรือเรียกว่า Alternative process มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าลักษณะของงานต่างๆทั้ง Landscape, portrait and etc. สามารถที่จะเข้ากับกระบวนการอัดแบบนี้ได้ด้วยและมันคือความภูมิใจของช่างภาพทุกคนที่มีงานอัดผีมือตัวเองออกมา 

ทุกวันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ให้เป็นฟิลม์และเข้ามาทำการอัดแบบสมัยก่อนเหมือน darkroom process มันไมไ่ด้จำกัดเพียงการดูในจอแล้วเอาเข้าแลปแล้ว จะมีการอธิบายขั้นตอนและความสำคัญของกระบวนการใช้งาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เปิดมุมมมองว่าโลกของ Digital กับ Analog มันมีตัวเชื่อมต่อกันแล้วและสามารถที่จะทำงานได้ในบ้าน เพียงแต่เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างวัน มันไม่ได้เป็นความยุ่งยากหรือไกลตัวเกินไป 

นิทรรศการนี้จัดขึ้นที่ร้าน Ink & Lion สุขุมวิท 63 เอกมัย ซอย 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 28 กุมภาพันธํ 2561 และวัน open gallery ในวันที่ 14 เวลา 19.00 น มีการพูดอธิบายและถามตอบจนถึงเวลา 22.00 น 


More Details

Open every day

Ends 28 February 2018

Closing Week

[email protected]

0819846780

Go to Event Website


Report Listing

Ink & Lion Café

1/6 Ekamai 2, Sukhumvit 63, North Prakanong, Wattana Bangkok 10110

View venue profile - Go to venue Website

Ink & Lion Café
Ink & Lion Café

1/6 Ekamai 2, Sukhumvit 63, North Prakanong, Wattana Bangkok 10110

View venue profile - Go to venue Website

More things to do in Bangkok

View all events happening right now